OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Słowa Sokratesa: wiem, że nic nie wiem oznaczają świadomość, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że posiadam wiedzę o własnej niewiedzy. Zakładał, że jeśli wiem – posiadam wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe, to nie mogę czynić źle. Właśnie w tym celu na naszej stronie została utworzona Baza Wiedzy i będzie ona ciągle uzupełniana. Po przez ten dział chcemy informować Was jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. podczas pożaru, powodzi czy też innej klęski żywiołowej, bowiem "lepiej jest zapobiegać niż leczyć".

  • Porady

    Naszemu życiu zagraża wiele niebezpieczeństw. Nasza lista porad została stworzona w celu informowania ludności jak radzić sobie podczas powodzi, burzy, pożaru czy innych klęsk żywiołowych.

  • Klęski żywiołowe

    Opis klęsk żywiołowych, z którymi być może przyjść nam się spotkać.

  • Informacje

    Informacje, które w znaczny sposób nawiązują do OSP, w tym także i do ratownictwa.