OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Europejski Numer Alarmowy 112

Film promujący numer 112 przygotowany przez Komisję Europejską (3 styczeń 2011)

112Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.
Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:

 - Straż Pożarna - 998,
 - Pogotowie Ratunkowe - 999,
 - Policja - 997,

z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji. Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.
Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy, podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych.
Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej, a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.

www.ec.europa.eu/112
- strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,
www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,
www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).

żródło: KGPSP