OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

MDP Komańcza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza istniejąca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy
liczy 11 osób.

Logo MDP