OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Rada MDP

W dniu 11.03.2012 podczas zbiórki organizacyjnej została obrana Rada Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Komańczy.
Brak zdjęcia

dh Konrad Bosak
Opiekun drużyny

Brak zdjęcia Witold Źrebiec
Dowódca MDP
Brak zdjęcia Karina Zygmunt
Z-ca Dowódcy
Brak zdjęcia Adam Szpyrka
Dowódca Sekcji