OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Zebranie 11-03-2012r.

Zebranie, na którym wybrany zostanie Dowódca MDP, Zastępca Dowódcy MDP oraz Dowódca Sekcji.

Obecność wszystkich członków MDP obowiązkowa!

Informacje ...

Data zebrania: 11 marzec 2012 r.
Godzina zebrania: 16:00
Miejsce zebrania: Remiza OSP Komańcza
Czas trwania zebrania: ok. 45 minut.