OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

O jednostce

"Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek” – to jedno z wielu haseł, jakim kierują się wszyscy strażacy na świecie, w tym także my, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy. Nasza jednostka powstała w roku 1926 z inicjatywy dwóch druhów Grzegoraza Czurmy i Jana Harhaja. Na początku swojego istnienia jednostka zrzeszała kilkunastu ochotników. Aktualnie jest nas prawie 60 osób, natomiast 13 członków należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej nasza jednostka stała się w bieżącym roku jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych straży pożarnych w Województwie Podkarpackim. Dzięki odnowionej Remizie, zakupienie armatury pożarniczej i nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego możemy jeszcze efektywniej realizować wszystkie postawione przed nami cele. Ponadto od kilku lat jesteśmy włączeni w Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG), co tylko umacnia nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni.

Fotografia przedstawia kilku druhów OSP Komańcza na tle starej remizy.

Fotografia przedstawia kilku druhów OSP Komańcza na tle starej remizy.

Naszym priorytetem jest przede wszystkim zapobieganie pożarom, a także branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków drogowych czy innych zdarzeń losowych, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innym klęskami. Korzystając z nowoczesnego sprzętu i dużego doświadczenia, staramy się odpowiadać na każde wezwanie i - nierzadko - z narażeniem własnego zdrowia ratujemy dobytek i życie innych ludzi. Uczestniczymy także w wielu kościelnych inicjatywach oraz zabezpieczamy lokalne imprezy.

Zdjęcie Nowej Remizy wykonane w lipcu 2011 r. Udostępnione przez GOK.

Zdjęcie Nowej Remizy wykonane w lipcu 2011 r. Udostępnione przez GOK.