OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Akcje / Interwencje 2013

LP Rodzaj i miejsce zdarzenia Użyte środki
(samochody / ludzie)
Czas prowadzonych działań Multimedia
1 Pożar sadzy w kominie
w Komańczy
Mercedes-Benz Atego / 8 osób 04.01.2013
16:00 - 18:00
brak
2 Pożar sadzy w kominie
w Komańczy
Mercedes-Benz Atego / 7 osób 09.01.2013
16:30 - 18:30
brak
3 Poszukiwanie zagnionego Jarka Płatosza Mercedes-Benz Atego / 9 osób 22.01.2013
9:00 - 13:00
informacja
4 Pożar sadzy w kominie w Komańczy Mercedes-Benz Atego / 7 osób 22.01.2013
14:30 - 17:30
brak
5 Poszukiwanie zagnionego Jarka Płatosza Mercedes-Benz Atego / 12 osob

27.02.2013
9:00 - 13:00

informacja
6 Zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
w Woli Michowej
Mercedes-Benz Atego / 4 osoby 07.03.2013
15:00 - 18:00
zdjęcia
7 Pożar budynku
w Woli Michowej

Mercedes-Benz Atego / 6 osób
Jelcz / 4 osoby

29.05.2013
2:00 - 10:00
brak
8 Pożar sadzy w kominie
w Komańczy
Mercedes-Benz Atego / 7 osób 1.06.2013
21:00 - 24:00
brak
9 Usuwanie gniazda szerszeni
w Wisłoku Wielkim
Mercedes-Benz Atego / 2 osoby 14.06.2013
18:30- 20:30
brak
10 Zabezpieczenie przepompowania substancji ropopochodnej z cysterny, która wpadła do rowu w Komańczy Mercedes-Benz Atego / 9 osób 11.07.2013
6:00 - 11:00
brak
11 Pożar w magazynie obok DC
w Komańczy
Mercedes-Benz Atego / 9 osób 03.08.2013
6:00 - 07:00
brak
12 Poszukiwanie zagnionego dziecka
w Rzepedzi
Mercedes-Benz Atego / 6 osób 24.08.2013
12:15 - 13:15
brak
13 Wypadek samochodowy
w Komańczy
Mercedes-Benz Atego / 10 osób 11.09.2013
22:30 - 4:00
brak
14 Wypadek samochodowy
w Smolniku
Mercedes-Benz Atego / 7 osób

28.09.2013
9:30 - 12:00

brak
15 Pożar siana
w Smolniku
Mercedes-Benz Atego / 6 osób
Jelcz / 4 osoby
12.10.2013
15:00 - 17:00
brak
16 Pożar pryzmy siana
w Moszczańcu

Mercedes-Benz Atego / 6 osób
Jelcz / 5 osób

16.11.2013
15:00 - 21:00
brak
17 Pożar siana
w Moszczańcu
Mercedes-Benz Atego / 4 osoby 17.11.2013
5:30 - 16:00
brak
18 Zabezpieczenie oberwanej rynny w bloku mieszkalnym
w Nowym Łupkowie
Mercedes-Benz Atego / 6 osób
21.12.2013
11:00 - 13:00
brak