OSP KSRG Komańcza | Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy

Wyposażenie

1 Samochody Ratowniczo - Gaśnicze