Przysypane śniegiem gałęzie zagrażają w ruchu drogowym

5 lutego br. nasi Strażacy byli dwukrotnie wzywani do usuwania skutków ostatnich opadów śniegu. Pierwsze wezwanie miało miejsce o 6:20, drugie zaś minutę po 16:00. 

W obu przypadkach zostaliśmy zadysponowani do drzewa, które w jakiś sposób utrudniało bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym. Poranne zdarzenie miało miejsce w kierunku Radoszyc, koło cmentarza Rzymskokatolickiego w Komańczy. Za drugim razem udaliśmy się do komanieckiego przysiółku "Wietnam". Po zakończeniu działań dyspozytor polecił nam ponownie udać się jeszcze w kierunku Radoszyc. Podobnie i tym razem naszym zadaniem było oczyszczenie drogi z przysypanych śniegiem gałęzi. 

 Więcej zdjęć w Galerii

fot. dh Paweł Szpyrka / OSP KSRG Komańcza