Dołącz do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Komańczy!

Wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską dostępną w remizie OSP KSRG Komańcza lub na naszej stronie internetowej. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Komańczy przyjmowane są zarówno dziewczęta jak i chłopcy w wieku od 12 do 18 lat. Po dostarczeniu deklaracji członkowskiej, Zarząd OSP na wniosek Rady MDP decyduje o przyjęciu kandydata do drużyny. Warto mieć przy sobie zdjęcie legitymacyjne, które zostanie wykorzystane do wykonania legitymacji członkowskiej MDP Komańcza.
Informacje o organizowanych zbiórkach przekazywane są na spotkaniach MDP. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z kolegą z drużyny lub Zarządem OSP. 
Wszystkie informacje znajdują się w naszym Regulaminie. Członkowie MDP mogą być nagradzani za swoją aktywność. 
Za pośrednictwem strony internetowej (Kontakt) lub osobiście.