Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy

HISTORIA

Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy powstała w roku 1926.

Założycielami OSP byli Grzegorz Czurma i Jan harhaj.

Na początku swego istnienia jednostka zrzeszała kilkunastu ochotników, rekrutujących się spośród miejscowej ludności i dysponowała sikawą ręczną, wiadrami, tłumnicami, drabinami i hakami.

Po II Wojnie Światowej jej działalność na krótko została przerwana. Wznowiono ją w 1950 roku, sformowano nową drużynę, której Naczelnikiem wybrano Tymoteusza Boiwkę, Prezesem OSP został Roman Barna.

W 1959 roku Naczelnikiem został Czesław Szpyrka, który pełnił tę funkcję przez ponad 48 lat tj. do roku 2007.

Funkcję prezesa OSP w następnych latach pełnili:

Jan Bolanowski - 1968 - 1970

Zygmunt Zarębski - 1970 - 1974

Od 1975 roku dp chwili obecnej funkcję Prezesa OSP pełni Piotr Skocki.

Na początku lat sześćdziesiątych OSP w Komańczy dysponowała motopompą pożarniczą, a w 1966 roku otrzymała pierwszy samochód gaśniczy marki "Doge". W 1967 r. z inicjatywy Bogdana Wancewicza pełniącego wówczas funckje Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Koma nczy rozpoczęto budowę remizy dla OSP. Przedsięwzięcie realizowano przy udziale miejscowej społeczności i członków ochotniczej strazy pożarnej.

W 1971 r. inwestrycję zakończono - powstał obiekt z dwoma stanowiskami garażowymi i świetlicą. Po otwarciu remizy OSP otrzymała lekki samochów gaśniczy Żuk, który na mocy porozumienia z PSP w Ustrzykach Dolnych wymieniono na średni samochód gaśniczy typu Star 660, który znacznie lepiej radził sobie w trudnym górzystym terenie.

Po przemianach ustrojowych jakie miały w Polsce w roku 1989 Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy otrzymała dodatkowo od PSP w Sanoku lekki samochód gaśniczy typu Żuk oraz dwie motopompy pożarnicze. Od 1990 r. odpowiedzialnośc na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych pełniły samorządy gminne.

Rozpoczął się wówczas proces stopniowego dosprzętowania OSP oraz zmiany wizerunku i zadań straży, ze "straży ogniowej" w strać, która działa w wielu bardzo różnych obszarach związanych z ochroną lokalnych społeczności przed nielam wszystkimi zagrożeniami.

Następnym kamieniem milowym było wstąpnienie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. Otworzyło ono nowe możliwości przed samorządami jak również przed naszą jednostką.

W roku 2008 z inicjatywy samorządu Gminy Komańcza projekt rozbudowy dotychczasowej siedziby OSP.

Planowana rozbudowa oraz przekazanie na rzecz OSP w Komańczy przez Państwową Straż Pożarną w Sanoku cięzkiego samochodu gaśniczego marki Jelcz umożliwiło w 2009 r. włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2010 roku Gmina Komańcza zdobyła środki UE w wysokości około 1,4 mln zł na rozbudowę naszej remizy, zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ratowniczego. Dzięki realizacji tego projektu jednostka nasza stała się w bieżącym roku jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wyposażonych straży pożarnych w Województwie Podkarpackim.

Komańcza, 01.05.2011 r.