Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Komańczy wraz z zakupem samochodu i sprzętu ratowniczego

Gmina Komańcza wraz z OSP w Komańczy jako partnerem rozpoczęła realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Komańczy wraz z zakupem samochodu i sprzętu ratowniczego". Projekt został sfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 1,4 mln zł.) i w 15% z budżetu Gminy Komańcza (ok. 250 tys. zł.). Ogólna wartość projektu wynosi 1 635 386,33 zł.

Projekt obejmuje trzy zasadnicze elementy :

  1. Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Komańczy w wyniku której powstanie nowoczesny obiekt z trzema stanowiskami garażowymi, zapleczem technicznym oraz szkoleniowym i socjalnym.
  2. Zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego na wyposażenie OSP w Komańczy.
  3. Zakup dla OSP w Komańczy sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego oraz działań ratowniczych w czasie pożarów, powodzi i innych nieprzewidzianych zdarzeń

W lipcu 2010 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, przy rozbudowie i przebudowie remizy OSP w Komańczy na wysokość 795 530,46 zł. Zakończenie prac zostało zaplanowane na lipiec 2011 r. W maju bieżącego roku został zakupiony sprzęt ratowniczy o wartości 205 090,77 zł. (brutto) oraz samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF o wartości 613 440,00 zł (brutto).

osp rozbudowa 1

osp rozbudowa 2

osp rozbudowa 3

osp rozbudowa 4

osp rozbudowa 5

osp rozbudowa 6

osp rozbudowa 7

osp rozbudowa 8

osp rozbudowa 9

Fotografie i informacje pochodzą ze strony internetowej UG Komańcza