2016-04-04 | Pożar opuszczonego budynku w Komańczy

fot. dh Paweł Szpyrka / OSP KSRG Komańcza